Va stam la dispozitie pentru activitati de cenzorat necesare societatilor comerciale si organizatiilor non-profit (asociatii de proprietari, asociatii si fundatii).

Activitatea de cenzorat se face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 elaborat de CECCAR precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.

In cadrul societatilor comerciale atributiile cenzorilor sunt in principal urmatoarele:
– de a supraveghea gestiunea societatii;
– de a verifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
– de a verifica daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a facut potrivit legii;
– de a convoca adunarea generala, atunci cand nu a fost convocata de administrator;
– de a aduce la cunostinta administratorilor sau adunarii generale neregulile din activitatea societatii;
– de a participa la adunarile generale ale actionarilor, fara a avea drept de vot;
– de a veghea ca dispozitiile legii sa fie respectate;

In cadrul organizatiilor non-profit (asociatii de proprietari, asociatii si fundatii), atributiile cenzorilor sunt in principal urmatoarele:
– de a verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
– de a verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
– de a verifica gestiunea financiar-contabila;
– cel putin o data pe an, intocmesc si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;

Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

Despre noi

Societate de contabilitate in Cluj, expertiza contabila si consultanta financiara, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, adresam serviciile noastre atat intreprinderilor mici si mijlocii cat si companiilor mari, indiferent de domeniul de activitate al acestora.
  • Cluj-Napoca, Str. Orastiei Nr. 32
  • 0264 591455