Contabilitatea reprezinta inregistrarea, clasificarea si sintetizarea evenimentelor economice de o maniera logica, in scopul furnizarii de informatii financiare pentru procesul decizional.

Va stam la dispozitie pentru urmatoarele servicii contabile:
– asistenta pentru organizarea si intocmirea documentelor contabile primare precum si contabilitatii de gestiune;
– asistenta privind organizarea contabilitatii de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
– asistenta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
– elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii si contabilitatii de gestiune;
– intocmirea evidentei contabile prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
– evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
– evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
– intocmirea registrelor contabile;
– intocmirea balantei de verificare, analitica si sintetica;
– stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale precum si intocmirea documentelor pentru plata acestora;
– intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitele si taxele;
– intocmirea de rapoarte financiar–contabile periodice;
– refacere evidenta contabila;
– intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;

Pentru clientii care au incheiate contracte pentru servicii financiar-contabile pe o durata mai mare de un an, intocmirea si certificarea situatiilor financiare (bilant) este gratuita.

  • se refera la intocmirea urmatoarelor documente contabile care stau la baza inregistrarii tranzactiilor economice: notele de intrare-receptie (nir-uri); deconturi de cheltuieli; facturi care trebuie emise catre client (facturare); dispozitii de plata/incasare catre casierie; completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant; registrul de casa; pontaje; etc. Rolul documentelor contabile primare este de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor efectuate. Toate inregistrarile din contabilitate trebuie sa aiba la baza un document justificativ.

  • furnizeaza informatii pentru contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara. Contabilitatea costurilor cuantifica si raporteaza informatii financiare si nefinanciare legate de costul achizitionarii sau utilizarii resurselor intr-o organizatie. Contabilitatea costurilor include acele componente ale contabilitatii de gestiune si ale contabilitatii financiare in care sunt colectate sau analizate informatii referitoare la costuri.


  • se mai numeste manageriala cuantifica si raporteaza informatii financiare si nefinanciare care ii ajuta pe manageri sa ia decizii ce vor permite atingerea scopurilor unei organizatii. Managerii pot folosi informatiile contabilitatii de gestiune atat pentru a alege, comunica si implementa strategii cat si pentru a coordona deciziile legate de proiectarea produselor, productie si marketing. Contabilitatea de gestiune se axeaza pe raportarea interna.

  • se axeaza pe raportarea spre exterior. Ea cuantifica si consemneaza operatiuni economice si furnizeaza situatii financiare intocmite in baza principiilor contabile general acceptate. Informatia contabila, pe langa o utilizare interna de catre management, este destinata utilizatorilor externi definiti de investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, institutiile statului precum si publicul.

Despre noi

Societate de contabilitate in Cluj, expertiza contabila si consultanta financiara, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, adresam serviciile noastre atat intreprinderilor mici si mijlocii cat si companiilor mari, indiferent de domeniul de activitate al acestora.
  • Cluj-Napoca, Str. Orastiei Nr. 32
  • 0264 591455